Våra tjänster

Konsultation inför projekt
Design
Växtförslag
Skötselbeskrivningar

Löpande förvaltning
Gräsklippning
Ogräsrensning
Häckklippning
Trimning

Under sommarsäsong
Plantering
Beskärning
Skötsel
Gräsklippning
Snickerier

Under vintersäsong
Handskottning
Beskärning
Renovering av parkmöbler
Vaktmästeri